Brzi kontakt: 063 307 038

ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo je osnovana sa vizijom da svojim delovanjem omogući da Vi postanete preduzimljiviji, kreativniji, inovativniji i poslovniji.

Mi smo specijalizovani za:

 • obuku iz menadžmenta i marketinga u poljoprivredi;
 • izradu biznis planova i IPARD elaborata poljoprivrednih gazdinstava, zadruga i preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda;
 • izradu i uvođenje softvera za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i preduzećima koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda;
 • izradu strateških planova socijalno-ekonomskog razvoja, poljoprivrednog i ruralnog razvoja i ekoloških akcionih planova opština i gradova Republike Srbije
 • osnivanjem i obukom Lokalnih Akcionih Grupa (LAG-ova)
 • osnivanjem i obukom menadžmenta poslovnih udruženja i klastera

ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo u svom sastavu ima:

 • Konsalting sektor
 • IT sektor za razvoj softvera za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 • Edukativni sektor
 • Tim za lokalno ekonomski razvoj
 • Tim za ruralni razvoj
 • Tim za razvoj agro preduzetništva
 • Tim za razvoj socijalnog preduzetništva
 • Tim za razvoj omladinskog preduzetništva
 • Tim za razvoj ženskog preduzetništva
 • Tim za razvoj zelenog preduzetništva I energetsku efikasnost

Savetnik NET

Da bi kvalitetno zadovoljila potrebe svojih klijenata ACDE - Agencija za konsalting i preduzetništvo je organizovala Savetnik NET , konsultantsku mreža sastavljena od domaćih i stranih savetnika koji poseduje veliko dugogodišnje iskustvo u različitim segmentima poslovanja I upravljanja.

Naši klijenti

Naši klijenti su početnici i uspešni preduzetnici, poljoprivrednici, menadžeri kompanija i javni službenici koji se ne mire sa trenutnim stanjem u svom poslovanju, žele više, kako bi obezbedili uspešniju preduzetničku karijeru i ekonomsku korist a za zajednicu održivi razvoj i nova radna mesta.

logo

Milana Tepića 52
26300 Vršac
Srbija

Telefoni: 063 307 038 i 066242842
Email: info@acde.rs

Najnovije

Copyright © Agencija za konsalting i preduzetništvo - ACDE. Izrada: Dizajn Studio ClickMan